Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dillen, van
< Dillen < Dil
Dille
Dillema
Dellen
Dillisse

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dielis(sen), Dielessen, Dilis(sen), Dilli(e)s, Delis, Delijs, Del(l)ys, Delisse(n), Dellis(se), Thelis(sen), Thijlijs, Thylys, Tiles, Tilis(en), Dille(n)s, Diel(s), Diehl, Diele, Dils, Dielen(s), Dille, Dillen(s), Dilen(s):  Patr. Br. var. van Gielis, Gillis, Gils, Gielen, Gille = VN Egidius. 1347 Jan Dillen, Tn. (C.BAERT); 1453 Gille Seeu = 1454 Gielijs Seeu = 1472 Diel Zeeu, Aarts.; 1607 Gielis Scheurwegge = 1640 Dielis Scheurwech, Reet (ROEL. 1951); 1472 Dielis Verbiest = 1453 Gielys vander Biest, Aarts. (MAR.); 1508 Walterus Dyelen fs. Egidius dictus Dielis Dielen, Geel-Lv. (CALUW.); 1513-5 Dielisz. = Gielisz., Gierle (MNT 375).  [WFB2]
• Dilie(n), Dillie(n), Dilleens, Dille(n)(s), Dillies, Deelen, Delen(s), Dilen(s), Dielen(s), Delie(n), Deliens, Deliën, de Lie, Delye, Déliens:  Metr. Korte vorm van HN Odilia, Lat. voor Germ. Odela: ôthala "vaderlijk erfgoed, bezit". 13e e. Odilia, Har., contra Odilien (GN); 1368 Willelmi Delyen, Den Bosch (HB 444); 1394 Peeter Delien, Lier (FRANS); 1428 Peter Dylien = 1420 Peter Dillen, Ht. (A.GHIJSEN).  [WFB2]
• Dill, Dille(n): Patr. Brabantse var. van Gille : Gillis, Egidius. 1347 Jan Dillen, Tienen (WF); 1609 Heyndrick Dillen, Aardenburg (VAN VOOREN 1973).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: