Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dijkman
< Dijkmans < Dikmans
Dijkmann (y)
Dijckmans
Dijkmans van Gunst

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dy(c)kman(s), Dij(c)kman(s), Diekman(s), Die(c)kmann, Dickman(s), -mann(s):  Afl. van Van Dijk. 1574 Jan Dyckmans; 1669 Joannes Deyckmans, Diest (CLAES 1983).  [WFB2]
• Dijkman(s), Diekmann: Afl. van van Dijk.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: