Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dijkstra (y)
< Dijkema < Dijksma
Dijkinga
Diekema
Dijkma

verklaring:
Te beschouwen als variant van Van Dijk.
In theorie mogelijk ook uit een patroniem ontstaan; vgl. Dijks(ma).

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Dijkema', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

ma