Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dietz
< Dietze < Dietzel
Dietzgen

kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ze