Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Dierickx of Diriks

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Dierickx of Diriks komt een bijzonder tussenvoegsel voor.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: