Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Diks
< Dieks < Diek

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [R.A.J. Dix, 'De namen Dix, Diks, Dieks en Dijks', in: GN 31 (1976), p 196].
• [Dixieland-kroniek. Uitgave voor de geslachten Di(c)ks, Dieks, Dix, Dij(c)ks en Dijksen in Nederland, Zevenaar 1984, jrg 1 -].
• Dik, Dicke, Diks, Dieks: Patr. Bakervormen van de Germ. VN Diederik.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: