Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dibbets
< Dibbits < Dibbetz
Dibbes
Dibbink

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s