Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Groot, de < Groot
Groote, de
Grand, le
Grooth, de
Herman de Groot

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Walterus grota, Brugge 1264 (lat.) = woutre de grote, 1265. Johan grote, 1269 = Jhan die grote, 1270 [K. Roelandts, 'Het Corpus van Middelnederlandse ambtelijke teksten', in: Naamkunde 11 (1979), p 27].
• Grote Hughen - uitgaven Dordrecht 1283-84. Item de Magno Hughoni - inkomsten 1285-86 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 9, 35].
• Item a magna Gerarda de i manso, Nijbroek 1333-34 [Ontginners Nijbroek, p 99].
• Ywen die Groet, vazal van de hertog van Gelre 1369-96 [Codex Gelre].
• Hughe de Groot Huygez., 1388, enz. [C. Hoek, 'Fragment-genealogie van het geslacht De Groot', in: dNL 111 (1994), p 223-227].
• Joris de Groote, bewoner van een huis te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 31].
• Cornelis Pietersz de Groot, Noordwijk 1623 [A.H.E. Janssen-de Groot, Cornelis Pietersz de Groot en zijn nakomelingen, Honselersdijk 1981; vgl. Med. CBG 35 (1981), nr 4, p 6].
• Cornelis Cornelisz de Groot, vermeld in kohier 200e penning Ammers-Graveland 1638 [Slootweg-1997, p 110].
• Groten Ariaen - Ariaen Cornelisz de Grooten [J. Moerman, 'Boerderijen op de Vlietlanden', in: Midden-Delfkrant 6 (1982), nr 1, p 9].
• Voorouder van een familie De Groot: Wolter Theeuwens, ovl. 1663 [J.M.P. de Groot, De richterboden van Schaijk. Interim verslag van de navorsingen naar het geslacht De Groot, 's-Gravenhage 1981].
• Pieter Ariensz de Groot, huw. Vianen 1680 ['Wapenregister', in: GEM 27 (2019), nr 2, p 31].
• Christiaan de Groot (Nuenen 1739-1819) [Henny Bevers-van den Baar, 'Wie was Grardje Donkers?', in: D'n Effer Liessent 28 (2016), nr 3, p 17-23; met kwartierstaat].
• Jan de Groot, Broek in Waterland 1742 [PQ Broek in Waterland 1742, p 405].
• Hendrik de Groot, vest. Hilversum 1756 = Johan Heinrich Grote, geb. Hiddesen Dld. 1730; zoon van Christoph Johann Jost Grote [Van Hees-2017, p 5].
• Antonius Theodori de Groot (Uden 1748-1824) [Wim Rovers, 'Kwartierstaat Annemieke de Groot', in: Sprokkelingen Uden 31 (2017), nr 122, p 8-9].
• Roelof Jans, begr. Harderwijk 1773 (& Grietien Rijkers); vader van Jan Roelofsen de Groot (Harderwijk 1759-1830), huw. 1784 (& Willemijntje Renden), enz. [Uittien-Jacobs-1993, p 278, nr 232].
• Jans Wolters de Groot, huw. Diever 1773 [Machiel & Wilma de Groot, Parenteel van Jans Wolters de Groot; zie onderstaande website].
• Naamsaanneming Grouw 1811: Klaas Jentjes de Groot en Meinte Jetzes de Groot. De familie van de laatste, is mij overgeleverd, was aan de grote kant. Merkwaardig bij dit soort namen is de onverbogen vorm, vgl. De Jong [Hoekema-1975, p 271].
• Sjoerd Thomas de Groot (Ferwerd 1772-1839), boer; zoon van Thomas Sjoerds, ged. Ferwerd 1735 & Maaike Dirks [Hellinga-1996, p 108, nr 50].
• Petrus Gregorius de Groot, huw. Vlaardingen 1802 [Bergs kwartierstatenboek-1998, p 28].
• Emanuel Salomon de Groot (Wierden 1810-Almelo 1898) = Menachem b. Zelig [Talmoed Touro Almelo 1845, p 96].
• [J.M.P. De Groot, De 32 kwartieren van mijn kleinkinderen (De Groot), 's-Gravenhage 1984].
• [M. Vonk, Genealogie van de families Vonk en De Groot, Rosmalen 1995].
• [G. Masmeijer, 250 jaar familie De Groot in Westbroek, Westbroek 1970].
• [J. & M. de Groot, De Groot, z.p. 1995].
• [Simon Zuurbier, 'De Castricumse familie... De Groot', in: Jb. Oud-Castricum 29 (2006), p 61-87].
• Groot(en), -ens, Grote(n), Groth, Grothe(n), de Grood(t), (de) Groot(e), de Grootte, Degrot(te), Schrooten, Schroeten:  BN naar de grote gestalte. Vgl. Legrand. 1202 Willelmi Magni, Har. (DEBR. 1980); 1260 Woutren den Groten, Grauw (CG); 1281 Johannes Grote; 1326 Jan de Grote, Ip. (BEELE). Schrooten = 's Groten. 1398 Beatrise Scroten, Egem (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Groot, (de); (de) Groote, (de) Grote, Groten: BN naar de grote gestalte. 1260 Woutren den Groten, Grauw (CG); 1376 Jhan Groet Hughs sone scepenen in Hulst; 1381 Jan de Groote, Hulst (DEBR. 1999); 1475 Adriaen de Grote, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.machielwilma.nl/