Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Cupido

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cupido: De naam van de liefdegod Cupido is als FN tottaal onwaarschijnlijk. Vermoedelijk een reïnterpretatie van de Spaanse FN Cipido, Cipedo, een collectieve PlN < cepo `boomstronk'.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: