Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Crutzen
< Cruts < Crüts
Crutz
Kruts

kenmerken:
adresnaam metonymische beroepsnaam patroniem
dialect

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix