Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kroes
< Croes < Croese
Croes, de
Croes, La

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Enkele gezinshoofden van de 'oude families' hadden zich in dienst van de West-Indische Compagnie al in de zeventiende eeuw op Curaçao gevestigd [Monsanto-2009, p 66; met een verwijzing naar Krafft-1951].
• Croix, Crois, Croy, Croij, Croye, Crooy, Crooij, Croo(s), Croes, Croës:  PlN Croix: kruis. Vgl. Decroix, Delacroix, Lacroix.  [WFB2]
• Kroes(e), Croes(e), Croës, Crous(se), Crouse, Croze, de Crose, Kroos, de Kroes, (de) Creus, Kreus, Creuse, Creuz(e):  1. Mnl. croes(e), cruese: kruik, kroes, kan. BerBN van de waard of handelaar in vaatwerk. Vgl. Cruycke, Crouch, Krug. 1378 Lammin de Creus tavernier, Ip. (BEELE). — 2. Mnl. bnw. croes: krullend. BN voor iemand met kroeshaar. Vgl. Kraus(e), Kroezen. 1326 Franse Croeselin, Ip. (BEELE); 1439 Leonaerd Croes, G (PARM.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: