Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kroes
< Croes < Croese
Croes, de
Croes, La

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Enkele gezinshoofden van de 'oude families' hadden zich in dienst van de West-Indische Compagnie al in de zeventiende eeuw op Curaçao gevestigd [Monsanto-2009, p 66; met een verwijzing naar Krafft-1951].
• Dit geslacht behoort tot de oudste Curaçaose families, de eerste hunner moet daar reeds vóór 1670 zijn aangekomen. Sinds omstreeks 1754 woont de hoofdtak op Aruba. I. Hendrik Croes, geb. omstreeks 1640, komt niet voor in de Soldijboeken welke met 1675 aanvangen; vermoedelijk was hij zeevarende, tenminste zijn kinderen huwden in de kring van de schippers op Curaçao. Hij overleed vóór 1713, want zijn naam komt niet voor op de lijst van de aangeslagenen in de brandschatting van Cassard van dat jaar. Zijn weduwe leefde toen echter nog, want haar zoon Nicolaas Croes staat daarop mèt haar vermeld, te samen aangeslagen voor 60 pesos; helaas wordt haar naam niet genoemd, er staat n.l. alleen: "Claas Croes en moeder", zonder verdere aanduiding. Zij komt ook verder niet in acten voor en zal kort daarop zijn overleden. Uit haar huwelijk sproot dus bovengenoemde zoon Claas of Nicolaas [Krafft-1951, p 64].
• Croix, Crois, Croy, Croij, Croye, Crooy, Crooij, Croo(s), Croes, Croës:  PlN Croix: kruis. Vgl. Decroix, Delacroix, Lacroix.  [WFB2]
• Kroes(e), Croes(e), Croës, Crous(se), Crouse, Croze, de Crose, Kroos, de Kroes, (de) Creus, Kreus, Creuse, Creuz(e):  1. Mnl. croes(e), cruese: kruik, kroes, kan. BerBN van de waard of handelaar in vaatwerk. Vgl. Cruycke, Crouch, Krug. 1378 Lammin de Creus tavernier, Ip. (BEELE). — 2. Mnl. bnw. croes: krullend. BN voor iemand met kroeshaar. Vgl. Kraus(e), Kroezen. 1326 Franse Croeselin, Ip. (BEELE); 1439 Leonaerd Croes, G (PARM.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: