Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kroes
< Croes < Croese
Croes, de
Croes, La

verklaring:
Toename van de familienaam Croes is ondermeer te danken aan immigratie uit de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederlands-Indië of Indonesië.


kenmerken:
adjectief adresnaam metonymische beroepsnaam
oude spelling Antilliaanse naam Indische naam

specifieke componenten:

geen affix