Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kroes
< Croes < Croese
Croes, de
Croes, La

verklaring:
Toename van de familienaam Croes is ondermeer te danken aan immigratie uit de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederlands-Indië of Indonesië. Bij deze variant kan stellig gedacht worden aan een weergave van de Spaanse naam Cruz; vergelijk ook La Croes met La Cruz en De la Croes met De la Cruz. Vergelijk ook de Franse equivalenten La Croix en De la Croix.


kenmerken:
adjectief adresnaam metonymische beroepsnaam
oude spelling Antilliaanse naam

specifieke componenten:

geen affix