Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Cuperus
< Couperus < Couprie

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De stamboom gaat terug tot Jan Jansen Cuiper die zich in 1619 te Sneek vestigde. Verschillende leden van dit geslacht waren predikant in Friese dorpen. "Terwijl de leden van deze familie voor 1812 ook vaak als Cuperus, soms zelfs als Kuperus werden aangeduid, is door de gehele familie Couperus na 1858 consequent haar eigen naam gevoerd. Er is slechts één uitzondering: De jongste zoon van Petrus Epeus Couperus werd bij zijn geboorte in 1852 ingeschreven als Cuperus en zijn nakomelingen droegen nog in 1947 officieel die naam. Toen dan ook enkelen van hen de familienaam Couperus opgaven bij de Volkstelling van 1947, werd de letter o met rode inkt doorgehaald. Nadien, in 1955, werd bij de geboorteakte van 1852 en enkele andere akten een kanttekening geplaatst, waardoor de naam van vader en zoon werd gewijzigd in Couperus! Een deel van de naamdragers Cuperus heeft daardoor de juiste familienaam teruggekregen" [J.A. Kuperus, 'Aanname (1811) en verspreiding (1947) van de naam Kuperus', in: De Vrije Fries 67 (1987), p 133; W. Wijnaendts van Resandt, Het geslacht Couperus in Nederland, 's-Gravenhage 1953].

afkortingen en bibliografische notaties: