Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Commandeur < Komdeur
Commadeur
Kommandeur

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Pietersz Commandeur is ws. dezelfde als Jan Pietersz, groenlantvaerder alias harponier, die dan in 4 jaar tijd tot commandeur (gezagvoerder) zou zijn opgeklommen (Koedijk 1638) [J.P. Geus, Uit de historie van Koedijk en Huiswaard van 1300 tot 1972, Schoorl 1990, p 129].
• Commandeur, Komdeur: Fr. FN voor een chef, een bevelhebber, die commandeert `bevelen geeft'.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: