Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Coenraads
Nederveen
< Coenraads Nederveen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Coenraads Nederveen is Nederveen de stamnaam.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: