Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Coenders
< Coenraads < Koenraads
Coenraadts
Coenraats
Coenraads Nederveen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Albert Coenraets neve van Colne, Zwolle 1401 [Maandrek. Zwolle 1401, p 86].
• Jacob Coenraedtsz, Den Haag 1569, landmeter (archief Sint Jacobs Kerk) [Sernee-1920, p 116].
• Willem Coenraedtsz, Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 47].
• Vgl. OLS: boerderij Coenraads te Lutten, 1779 caterstede het Coenraats. "Vermoedelijk zal er omstreeks 1720 een woonhuis gebouwd zijn ten behoeve van Coenraad Beijer."
• Coenraet, Coenraads, Konraad: Patr. Germ. VN Koenraad: kôn-rêd `koen-raad': Conradus. 1393 Jan Coenraerd, Saaftinge (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: