Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Cleven < Cleef
Kleven
Clevers

kenmerken:
toponiem
oude spelling

specifieke componenten:

en