Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Clarijs
< Clarisse < Clarissen
Clarijsse

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Clarisse(n), Clarijs(se): Metr. Lat. HN Claricia < Clara. 1223 Sigerus de Curtraco ... Clariscia uxor ejus (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: