Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Claassen
Claessens
< Claessen < Claes
Claesen
Claus
Klaessen
Claessen ten Ambergen

verklaring:
De naamvorm Claessen met de oude Zuid-Nederlandse en Vlaamse schrijfwijze -ae- voor de verlengde -a- klank, in plaats van de modern Nederlandse spelling -aa-, en het achtervoegsel -sen uit -sone/-soon = 'zoon', is in Nederland evenals Claessens met een extra -s in de provincie Limburg geconcentreerd. Deze vormen met -sen sluiten geografisch aan op het verspreidingsgebied Belgisch-Limburg en Antwerpen van de naamvorm Claes zonder -sen. Opmerkelijk is het evenwel dat de gemeente Arendonk in de provincie Antwerpen aan de grens met Nederland de meeste naamdragers Claessen heeft en zeker ook opmerkelijk is het dat in België Claessens met -sen + -s een topnaam in de stad Antwerpen is. Men kan stellen dat de Claes-vormen overheersen in de Nederlandstalige breedte van Antwerpen tot Venray, maar dat men in het tussengebied van Belgisch-Limburg genoeg had aan de 'juxtapositieve' naamvorm Claes. Verder westwaarts, in West- en Oost-Vlaanderen, vooral in de regio Gent-Brugge, domineert de naamvorm Claeys, die we in Nederland dan ook, samen met spellingsvariant Claeijs, het meest in Zeeuws-Vlaanderen zien. Ter aanvulling dient opgemerkt dat de variant Claus vooral in de regio Gent-Antwerpen veel voorkomt. Claus is als variant van Klaus ook een veel voorkomende Duitse naamvorm.
De familienaam Claessen komt voort uit een patroniem dat ontleend is aan de roepnaam Claes (Claas, Klaas) uit de doopnaam Nicolaas. Nicolaas gaat terug op een Oud-Griekse persoonsnaam die is samengesteld uit nikè = 'overwinning' en laos = 'volk': hij die het volk overtuigt en overwint of hij die voor het volk de overwinning behaalt? De populariteit van de persoonsnaam is in de eerste plaats te danken aan de geliefde bisschop van Myra, onze goedheiligman Sint Nicolaas, wiens naamdag 6 december over het algemeen een dag te vroeg gevierd wordt. Maar wel zo uitbundig dat hij er bijna 2000 jaar later nog persoonlijk bij aanwezig wenst te zijn.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Claessen', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

sen ae