Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Claessens
Klaassens
< Claassens < Claasens
Barba Claassens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Klaasen, Klaasse(n), Klaessen, Claassen(s), Claes(sens), Classen: Patr. Van de korte vorm Klaas van de HN Nik(o)laas.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: