Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Claessens
Klaassens
< Claassens < Claasens
Barba Claassens

kenmerken:
patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

sen s