Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buur
Boersma
< Buursma < Buurma
Buursema
Buurstra

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Naamsaannemingen in Fr 1811-12: o.a. Vroukje Hemmes Buursma met 9 kinderen te Ferwerd - i.v.m. het gehucht Boteburen?; Alle Tjeerds Buursma te Kortehemmen (Smallingerland) - i.v.m. het toponiem Boerestreek?; Jentje Durks Buursma te Warga - i.v.m. Naarderburen? In Warga nam overigens ene Wytse Dirks de (niet meer voorkomende) naam Van der Buurt aan [RFF].

afkortingen en bibliografische notaties: