Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Boersen
Buursink
Buursema
< Buursen < Buurs
Bursens

verklaring:
De familenaam Buursen is afkomstig uit de regio Beltrum-Zwolle in de Achterhoek en is klaarblijkelijk ontleend aan de havezathe- en boerderijnaam De Buurse te Meddo, waar de Heren van Buurse, van de nederzetting Buurse bij Haaksbergen, zich in de Middeleeuwen hadden gevestigd.
De slot -n is naderhand toegevoegd, waarschijnlijk in associatie met patroniemen op -sen (zoon).

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Buursen', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam
vormverandering

specifieke componenten:

geen affix