Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buurman
< Buur < Buursma
Buren
Buursen
Buurke
Buur, de

verklaring:
1. Duidend op de status van 'buurman' in een plattelandsgemeenschap.
2. Patroniem afgeleid van de voornaam Bure/Boer(e). Vgl. Boer. Omdat de woorden buur en boer dezelfde oorsprong hebben, moet er rekening mee worden gehouden, dat bij vroege naamvormen (vóór de 16e eeuw) het betekenisverschil mogelijk nog niet aan de orde was. Bovendien zijn regionale spellingverschillen verwarrend voor de interpretatie (vgl. de uitspraak van de Friese plaats Burum = Boerum waaruit de familienaam Buruma is voortgekomen), wat tot verwisseling van naamvormen kan hebben geleid en waardoor sommige buur-vormen wellicht als varianten van boer-vormen kunnen worden beschouwd. Daarnaast maakt de ontwikkeling van een aantal Boer- en Buur-namen uit de voornaam Boer/Buur het voor het verklaren van namen met deze elementen nog ingewikkelder.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Buur', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem betrekking

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix