Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Burger
< Burgers < Borgers
Burgert
Burgers van den Bogaert

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pieter Burghairts zoon, priester, verkoopt aan Jan Boskaerts zoon land in het ambacht Monster,1425 (archief van het klooster van Sint Elizabeth in Den Haag) [Sernee-1920, p 16].
• Sent Burgersz, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 115].
• Cornelis Burgers Meeusz, geb. Willemstad ca. 1585; zoon van Meeus Arentz (Burger) & Marieken Burgers < langs vrouwelijke lijn: Burger Simonsz [Herweijer-1984, p 143, nr 1616].
• [dBL (1955), p 28].
• Burger, (de); Burgers: Mnl. burger, borger `burger, poorter'.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: