Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Burg, van de / den / der
< Burger < Burgers
Borger
Burgering
Burger, den
Oldenburger

verklaring:
De familienaam Burger is in de eerste plaats aan het zelfstandig naamwoord burger ontleend. Voor het motief van naamgeving moet men nagaan welke betekenissen aan dit woord in het Middelnederlands (burghere, borghere) zijn toegekend. Het is meer een statusnaam dan een beroepsnaam. Een burger is de ingezetene van een stad, met de gunsten en plichten van een poorter, en wellicht een man van aanzien met bepaalde verantwoordelijkheden. Het motief van naamgeving was mogelijk dat men iemand met deze toenaam onderscheidde van een naamgenoot (met dezelfde voornaam en hetzelfde patroniem) die geen burger was.
Eventueel kan ook aan de betekenis burger/borger = borgman = iemand die borg staat, een schuldverlener en derhalve een schuldeiser gedacht worden.
Een geheel andere verklaring gaat uit van de Germaanse persoonsnaam Burghard/Borchert (burg/borg = 'bescherming', hard = 'sterk'): Burger als onverbogen patroniem bij deze voornaam.


kenmerken:
betrekking beroepsnaam patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix