Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buur
Buren, van
< Buren < Buring

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cornelis Buiren en zijn dochter Barbara van Buiren, Hasselt (gem. Arcen en Velden) 1554 [Lijfgewinboek Arcen 1554: Jaarverslag 1996, p 38].
• Cornelis Teekens Buren, een van de 'weerbare mannen' op Terschelling in 1812 [Schylge myn lântse 1990, p 206].
• In Barradeel werd deze fn. in 1811-12 vastgelegd door Gerryt Harmens Buren (Wijnaldum) en Jan Willems Buren (Oosterbierum) [RFF].
• Boeren(s), Buren(s), Boeres, Borence:  Patr. Afl. van Germ. VN Boro, Burowardus, Burwaldus. 1584 Guilelmus Boerens, Aw. (AB).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: