Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dijk
Buitenhuis
< Buitendijk < Buijtendijk (y)
Binnendijk
Buitendam
Boddendijk
Jimenez Buitendijk

verklaring:
De familienaam Buitendijk laat zien dat de voorouders die van deze naam werden voorzien in een huis of nederzetting gelegen aan de zo genaamde Buitendijk woonden. Een benaming in het waterkeringsstelsel voor de dijk aan de waterloop ten opzichte van de Binnendijk (vergelijk ook de familienaam Binnendijk). Zo gaat een stamboom Buitendijk in Zuid-Holland terug op de timmerman Frans Dircksz die anno 1619 aan de Buitendijk te Strijen woonde.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Buitendijk', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

geen affix