Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bugaj
Thuis
< Bugaj Thuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Bugaj Thuis is Thuis de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds Koninklijk Besluit 30.12.1933, nr. 244 (vrouw). Zie ook: De Nederlandsche Leeuw 1934.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: