Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buckens < Buck (ü)
Bucks
Beuckens
Bukkens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bokken, Bocken(s), Boeken, Boeckens, Bucken(s), Beuken(s), Beuk, Beuke(s), Beuckx, Beucken(s), Beukenne, Bueken(s), Bu(e)ckens, Buken(s), Buck(en), Bück(en), Buckinx:  Patr. Germ. VN Bucco, Bocco, een bakervorm van een Germ. burg-naam, en afl. Ook MEERTENS 1941 leidt de FNn Bok, Boeke(n), Bok(ke)ma, Boekema, Buckinx van de VN Bokke, Boek(e) af. Zie Bok 3. Vgl. Friese VN Boeke (V.D.SCHAAR). 1309 Johan Buckinc, Hoeselt (OGO); 1374 Willam Boekijn, Kampen (OA 208); 1385 Henrici Buckinx, Tg. (TYTGAT).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: