Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buckens < Buck (ü)
Bucks
Beuckens
Bukkens

kenmerken:
patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en s