Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brunt < Bruntink
Bronts
Brent

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ghisbrecht Brunts soen, Bindelmere, rekening van de inkomsten van Amstelland 1308 [Rek. Grafelijkheid van Holland-1, p 9].
• Henric Brunt, Utrecht 1366; i.v.m. bruunte = 'schort, voorschoot' of PN (Winkler), met variaties Brunte(n), Bruynt, Breunt [Z. van Doorn, 'Meester Frederick Reyniersz. Brunt en zijn familierelaties', in: GN 14 (1959), p 157].
• 1. English (Midlands and Wales): habitational name from Brund in Staffordshire or from some other place named from a burnt clearing (Middle English brend 'burned'). In placenames Brund- and Brunt- are to some extent interchangeable with Brent. 2. English: nickname from Middle English brund, brunt, brond, metathesized forms of burned, burnt 'burnt', perhaps with reference to branding as a punishment for a crime. Compare Brent. 3. Irish: variant of Prunty. 4 Dutch: possibly a patronymic from a pet form of the personal name Bruno (see Bruns) [DAFN].
• [C. Brunt, Familie Brunt, Rotterdam 1955].
• Bruijndt, Brundt, Bruijns te Eemnes (uitgestorven) [Van Hees-2015, p 22].

afkortingen en bibliografische notaties: