Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brune (é)
< Brunel < Bruijnel (y)
Bruneel
Brünell
Brunelli

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Brunel(le), -elles, -eel, -iel(s), Bruineel, Bruyneel(s), -iel, -eil, Bruynneel, Bruijneel(s), Brugn(i)el, Brunau(x), -eau, -i(e)au(x), -ouw, Brugnaut, -iau(x), Breniaux:  BN Bruneel is een Vl. adaptatie van Fr. Brunel: de (kleine) bruine. Dim. op -el, Fr. -eau, Pic. -iau. 1109 Brunel de Haleuuin, Voormezele (GYSS. 1999'); ±1240 Theodericus Bruniaus, Spiere (DEBR. 1980); 1282 Jan Bruneel, Roes. (CG); 1324 Katherine Bruniele, Dottenijs (DEBR. 1971); 1397 Fierin Bruniel, Ktr.; 1398 Wauter Bruneel, Bellegem (DEBR. 1970). Zie ook LG 1992, 150-1.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: