Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brunnekreef
< Brunekreeft < Brunnekreeft
Bruinekreeft

kenmerken:
adresnaam
vormverandering

specifieke componenten:

geen affix