Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruijne (y)
< Brune (é) < Brune, de
Brunel
Brunen
Broné
Brüne

kenmerken:
adjectief
distinctie Duitse naam Franse naam

specifieke componenten:

e ee