Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruin
< Bruining < Bruning
Bruinink
Bruininga
Bruijning (y)
Bruining van den Berg

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Verkerk-1996, p 34].
• Brunink, met var. Bruning(s), Brüning(s), Bruinink(s), Bruining, Broenink, Oude Bruinink, Oude Brunink - erven bij Mander (Tubbergen), in 1475 Bruning, nu Broening; bij Hasselo, Lemselo, Beuningen, Enschede, Twekkelo, alle in 1475 Bruning; Aalten, in 1284 Bruninch. Voornaam Bruno, van 'bruin' [Hekket-1975, p 45].
• Frans Bruningh, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; = Frans Anthonisz Bruyningh in de Schrijvende Hand (1540-1591), notaris, afk. uit Enkhuizen, poorter Amsterdam 1578; vader van Jan Fransz Bruyningh (1574-1624), notaris. Philips Bruyning Pietersz [Dillen van-1941, p 67, 101; vgl. Elias p 855].
• Nanne Adolfs Bruining (Onstwedde 1789-1875); zoon van Adolf Freriks Hardingh (1749-1828) & Engeltien Hannes Bruining (Onstwedde 1755-1824) [J.J. Kuiper, 'Woar bist doe aine van? Kwartierstaat Willem Bessembinders', in: Ts. Westerwolde 22 (2001), nr 2, p 45].
• Vgl. NNN: toponiem Bruiningspolder in Zevenbergen, waarschijnlijk ontleend aan familienaam Bruynincx.
• Bruin(en), Bruyn(en), Bruijn(en), Bruijne, Brun(n)e, Brui(y)ninckx, Bruinin(k)x, -ing(s), -inks, Bruyninck(x), -ings, -incx, -i(n)x, Bruijninc(k)x, -ings, Bruynninckx, Bruning(s), -ink, -in(ck)x, Brunninx, Breuni(n)g, Broenink, Bruins, Bruyns, Bruijns, Bruens, Bruun, Brun(s):  Patr. Vanwege het ontbreken van het lw. en vanwege de buigingsvormen en afleidingen en ook omdat in de ME Bruun en De Brune duidelijk uit elkaar gehouden werden (BEELE), verklaren we deze FN niet als BN "de Bruine", maar als Patr. uit de Germ. VN Bruno "bruin". Denk aan Bruun de beer in de Reinaert. Zie ook Serbruyns. 12e e. Bruno Monachus; Bruninc, St.-L.-Houtem (GN); 1222 H. Brune, Tiel (GYSS. 1999'); 1245 Gerard Bruen, Ktr. (DEBR. 1980); 1267 Jacobus Brun, Ip. (BEELE); 1298 Ysabel Bruninc, Kales (GYSS. 1963); 1300 Johannis Brunincs, Tv. (BERDEN).  [WFB2]
• Zie BRUNINC in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: