Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruin
< Bruining < Bruning
Bruinink
Bruininga
Bruijning (y)
Bruining van den Berg

verklaring:
De familienaam Bruining, die vooral in Noordoost-Nederland voorkomt, kan als pendant van de Noordwest-Duitse naam Brüning worden beschouwd, in Nederland ook zonder trema voorkomend: Bruning.
Het betreft de persoonsnaam Bruno met de naamsuitgang -ing: Bruno en de zijnen. Vaak is deze naamvorm ook van toepassing geweest op de woning en vervolgens door latere bewoners daaraan ontleend. Vergelijk bijvoorbeeld de naamsvermelding van Willem to Broninge, Drouwen 15e eeuw, en de variant Bruinink, welke naam behalve naar een boerderijnaam ook naar een immigrant met de naam Bräuning verwijst, een meer zuidelijke variant van Brüning.


kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ing geen affix