Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bron
< Brons < Bronsema
Bruns
Brons, de
Bronsink
Bronswijk

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Rempko Bronnens, geb. Meden 1672; zoon van Bronno Rempkens [O.D.J. Roemeling, 'Oldambtster geslachten', in: dNL 106 (1989), p 364].
• Broens, Broën, Broen(en), Bron(s), Broonen, Broun, Broun(t)s, Brouhns, Brooms, Bruhn, Brauns, Brounx:  Patr. Limburgse vormen van de Germ. VN Bruno. Zie ook Bruinen, Brone. 1414 Fineke Broms, Ht. (A.GHIJSEN); 1460 Agnes Broens, Genk (VANDEURZEN 44); 1646 Hermans Brouns = 1654 Herman Brauns, Bilzen (SCHOE.).  [WFB2]
• Brom, Bronne, Brooms, Brum, Brons:  Mnl. broem, brom: brem. BN voor een bromboer of ginsteboer (DE BO); een bremboer is een arme boer, bij wie veel brem op de akker groeit. De voorouders van Joh. Brahms (1833-97) heetten Bramst en waren dus bremboeren (BRECH.). 1290 Willem Bronne, Desselgem (HAES.); 1398 Heelsoete vesve de Jehan Broums, Tielt (DEBR. 1970); 1409 Woutre Broumme = 1410 W. Bronne, Ktr. (DEBR. 1958). Zie ook Brone, Bruinen, Broens.  [WFB2]
• Brons: Gen. van Bron? Of uit Bronts.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: