Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bron < Brons
Bron, van den / der
Born
Bronmeijer
Bronne

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Vergelijk Bron als patroniem: Tijmen Bron Sikkens, geb. Kloosterveen 1810; zoon van Bronno Sikkens [J.R. Smit, 'Parenteel Albert Meursinge en Marchien Bavingh', in: DGJ 6 (1999), p 34].
• De familienaam Bron is in Suriname bij de Emancipatie van 1863 op de katoenplantage Broedershoop aan het Warappakanaal verkregen. Tevens op de plantage Copie [Suriname plantages --- via onderstaande websitelinks].
• Broens, Broën, Broen(en), Bron(s), Broonen, Broun, Broun(t)s, Brouhns, Brooms, Bruhn, Brauns, Brounx:  Patr. Limburgse vormen van de Germ. VN Bruno. Zie ook Bruinen, Brone. 1414 Fineke Broms, Ht. (A.GHIJSEN); 1460 Agnes Broens, Genk (VANDEURZEN 44); 1646 Hermans Brouns = 1654 Herman Brauns, Bilzen (SCHOE.).  [WFB2]
• Brom, Bron: Mnl. broem, brom `brem'. BN voor een bromboer, bremboer, een boer bij wie veel brem op de akker groeit.  [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: