Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Broek
< Broeks < Broks
Broeksma
Broecks
Brooks
Broekes

kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s