Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Broekhaar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Broekaert, Bro(e)cka(e)rt, Broek(h)aar, Broukart, Brouckaert, -aers, Broucquart, Brouchaers:  1. Afl. van Van den Broeke. 1367 Johannis Broukaerts brassatoris = 1368 Jhan van den Brouke den bruwere, Ktr. (DEBR. 1970); 1396 Heinric Broeckaert, Waarbeke (DE B.). — 2. Soms < Brocard. 16e e. Margriete Brouckaert = Broccart, Desselgem (Jb. Gaverstreke 1988,505).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: