Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Breeschoten < Breeschoten, van
Breeschooten
Schoten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Breeschoten, boerderij te Scherpenzeel. Schoten slaat op een afgeschoten of afgepaalde omheining. Het wordt tevens gezien als een afgeperkte ruimte waar zwervend vee werd bijeengebracht. Daarnaast betekent schoten ook een beboste hoek hoger gelegen stuk land in een moerassige omgeving [J. Kroes, 'De middeleeuwse kampontginningen in de Gelderse Vallei', in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre 89 (1998), p 34, 48].

afkortingen en bibliografische notaties: