Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Penning
< Braspenning < Braspennincx
Speelpenning
Schimmelpenning

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Jansz de smit, die men heet Jan Braspenninc, Rotterdam 1490 [A.M. Verbeek, 'Het oudst bewaarde Schuldboek van Rotterdam, 1489-1492', in: OV39 (1984), p 465].
• "Muntstukken in familienamen zouden om de een of andere reden ook via bijnamen ontstaan kunnen zijn. De naam Pennings en varianten als Penning, Penninx, Pfennings, Kleinpenning, Schimmelpennink, getuigen van de spaarzaamheid van de voorouders, en soms juist van spilzucht en vrolijke roekeloosheid, wat blijkt uit de namen Braspenning en Speelpenning. De waarde van braspenningen en speelpenningen was echter gering, zodat het ook de bijnamen van armlastigen geweest kunnen zijn die hun hand moesten ophouden" [Leendert Brouwer, 'Klinkende namen', in: Gen.CBG 21 (2015), nr 3, p 32-37].
• Braspenning, -ings, -ingx, -inc(k)x, -inxs, -igx:  Een braspenning was een kleine zilveren munt ter waarde van 10 duiten; vgl. Mnl. brasdenier. Bras < ww. brassen: brouwen. Het was dus een brouwpenning, die de waarde had van de accijns voor een "brouwte" bier.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=MNW&actie=article&uitvoer=HTML&id=05382