Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brand
Brants
< Brant < Brant, van den
Brent
Sijbrant
IJsenbrant
Hildenbrant

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Brand, Brands(en), Brant(s), Brandt(s), Brantz, Bran(s), (de) Bran(d)t, Brande:  Patr. Germ. VN Brando "brand, zwaard" of korte vorm van een brand-naam, zoals Eilbrand, Engebrand, Heribrand, Hildebrand (Dip.). Isebrandus dictus Brant (MEERTENS 1951,31). 1268 Hugelinus Brant; 1280 Johannes Brand; 1306 Marie Brants, Ip. (BEELE); 1396 Jehan de Brand = 1398 Jehan Brant, Kachtem (DEBR. 1970); 1433 Jan Brans dochter = met Johan Brande, Zolder (VANB.); 1505 Antheunis Brand f. Ysebrants, Meulebeke (AC fo211).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: