Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brands
< Brandsma < Brandsema
Brantsma
Brandinga

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Vries de-1939, p 61].
• Ysbrand Oebles Brandsma (Brantsma), Marrum 1811; zoon van Oeble Jacobs & Jantje Pieters; de achternaam is ontleend aan eigen voornaam, vernoemd naar een oom [K.J. Bekkema, 'Foar- en neiteam fan Heyn Botes', in: Genealogysk Jierboekje (1986), p 43; vgl. noot 22].

afkortingen en bibliografische notaties: