Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brand
< Brands < Brandsma
Brans
Brandsen
Brandts
Hilbrands

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Heyno Brands, te Gasselte ca. 1450 [Schattingslijst Drenthe ca. 1450, p 72].
• Hendrick Brandts van Doesborch, Zutphen 1593 = Henrick Brandts, smid 1601; Berent Brants (Hendryxssen), Zutphen 1600/05, kremer = Berndt Brandt, 1613 [Galema-2000, deel 1, p 17].
• [B. Brands, Genealogie Brands, Djakarta 1995].
• [B. Brands, Kwartierstaat van B.A.C.W. Brands, Amsterdam 1996].
• Wilhelmus Brands (Berghem 1821-1889) [André Schoones, 'Kwartierblad van Theo van Uden', in: Het Griensvenneke 39 (2014), nr 1, p 2-9].
• Brand, Brands(en), Brant(s), Brandt(s), Brantz, Bran(s), (de) Bran(d)t, Brande:  Patr. Germ. VN Brando "brand, zwaard" of korte vorm van een brand-naam, zoals Eilbrand, Engebrand, Heribrand, Hildebrand (Dip.). Isebrandus dictus Brant (MEERTENS 1951,31). 1268 Hugelinus Brant; 1280 Johannes Brand; 1306 Marie Brants, Ip. (BEELE); 1396 Jehan de Brand = 1398 Jehan Brant, Kachtem (DEBR. 1970); 1433 Jan Brans dochter = met Johan Brande, Zolder (VANB.); 1505 Antheunis Brand f. Ysebrants, Meulebeke (AC fo211).  [WFB2]
• Brand, (de) Brandt, Brand(t)s, Bran(t)s, Bronts, Brontz: Patr. Germ. VN Brando `brand, zwaard' of korte vorm van een brand-naam, zoals Eilbrand, Engebrand, Heribrand, Hildebrand. Isebrandus dictus Brant (MEERTENS 1951, 31). 1381 Gielis Brant, Ossenisse (DEBR. 1999); 1500 Pieter Brandt, Aardenburg (VAN VOOREN 24).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: