Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Braam
Brem
Abram
Bramsen
Bromet
< Bram < Bramme

kenmerken:
patroniem metonymische beroepsnaam persoonstype
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix