Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bouwman
< Bouwmeester < Boumeester
Bouwmeister
Meester
Bouwmeesters
Janssen Bouwmeester (-)

verklaring:
De familienaam Bouwmeester is in de eerste plaats een beroepsnaam die volgens het woordenboek duidt op degene die gebouwen ontwierp en het bouwen onder zijn leiding en toezicht liet uitvoeren. Mogelijk was in samenhang met Bouwman ook sprake van iemand die als landbouwer zijn meesterschap bewees.
Secundair duidt de familienaam op de bewoner van een erve Bouwmeester te Haaksbergen.


kenmerken:
beroepsnaam adresnaam

specifieke componenten:

geen affix