Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Boutahir
Taher
< Boutaher < Aboutaher

verklaring:
De familienaam Boutaher is afkomstig uit Marokko.


kenmerken:
andere taal