Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bourgonje < Bourgondien (ë)
Borgonjen
Bregonje
Boergonje
Bourgonje, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Hertog Albrecht verbleef nu normaal in zijn residentie 's-Gravenhage en liet het bestuur over Henegouwen over aan zijn zoon Willem van Oosterbant, die in 1385 trouwde met een dochter van Filips de Stoute van Bourgondië. Terzelfder tijd huwde Jan zonder Vrees met Margaretha, een dochter van Albrecht, en dit Bourgondische dubbelhuwelijk is later de oorzaak geworden dat Henegouwen, Holland en Zeeland aan het machtige Bourgondische hertogsgeslacht toevielen, waardoor de eenheid van de Nederlanden een hele stap verder kwam." [AGN, II, p 314].
• David de Burgundia, bisschop van Traiectum (Utrecht), 1489 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee te Den Haag) [Sernee-1920, p 79].
• Symon Jansz in Bourgoingnen, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; = Simon Jansz, houtkoper in de Kalverstraat in Bourgoigne, ovl. 1616 [Dillen van-1941, p 165; vgl. Elias p 72].
• Claes Henricx in Bourgogniën, Hoorn 1526 [J.F. Wendte, 'Bourgonje uit Hoorn', in: GN 43 (1988), nr 4-5, p 149].
• Cornelis Tijsz van Bourgogne, welgeboren man van Rijnsburg 1622 [Slootweg-1997, p 126].
• [Herman Spoelstra, Bourgonje; de nakomelingen van Jan (van) Bourgonje (Bo(u)rgondië(n), Bo(u)rgogne, Borgonje), Leiden 2016; vgl. GN 72 (2017), nr 5, p 309].

afkortingen en bibliografische notaties: